Tarifes pel 2017

Com s’ha anat informant al llarg del 4rt Trimestre del 2016, les noves tarifes pel 2017 seran:

Serveis de manteniment ::: 60€ /hora

Serveis de formació ::: 60€ /hora